Forfatter: Hege Espeland Lygre - HELdesign

DIY – Teddybear from old jeans /// Redesign – Bamse av gamle dongeribukser

DIY – Teddybear from old jeans /// Redesign – Bamse av gamle dongeribukser

 I love DIY and redesign, and this is what came out of some old pair of jeans /// Jeg elsker redesign og dette er hva som kom ut av noen gamle dongeribukser!


A couple of years ago I made an assignment for the 8th grade students in the design- and redesign class I was teaching, where each student got one pair of jeans, and they were told to make these into something else. They had to use as much of the fabric as possible, but they were allowed to bring in other fabrics and materials as well, and they could make more than one item.

After giving each student their pair of jeans I was left with two pairs, and I figured I would make something as an inspiration, to show the students that the jeans could be transformed into something else than the typical bag, mini skirt or pair of shorts. I had just become an aunt so I was in quite the baby mood, and the choice fell on a teddybear. I wanted to keep within less than half of the time frame that the students were given on the assignment, it wouldn´t be fair otherwise since I have a lot more experience, and ended up using 1/3 of the time frame. This project is not for beginners and was just an inspiration, but some of the students would´ve been able to pull it off with my help.

///

For et par år siden var jeg lærer i valgfaget Design og Redesign på 8. trinn, og da lagde jeg en oppgave til dem der de fikk utdelt hver sin dongeribukse som de så skulle gjøre om til noe nytt. De måtte bruke så mye av buksen som mulig, men de kunne også bruke annet stoff og materialer, og de kunne lage mer enn et produkt om det var ønskelig.

Etter at alle elevene hadde fått utdelt hver sin dongeribukse var det to bukser til overs. Jeg fant ut at jeg ville lage noe som inspirasjon, for å vise elevene at dongeribuksen kunne bli til noe annet enn den typiske vesken, miniskjørtet eller shortsen. Jeg hadde akkurat blitt tante, så jeg var i babymodus, og valget falt på en bamse. Jeg ville holde meg under halvparten av tidsrammen som elevene hadde fått på oppgaven, fordi det ellers ikke ville bli rettferdig, siden jeg har mye mer erfaring. Jeg endte opp med å bruke 1/3 av tiden som elevene hadde på seg. Dette prosjektet er ikke for nybegynnere, og var bare ment som inspirasjon, men et par av elevene mine var så flinke at de fint hadde klart det med litt hjelp.

IMG_20150114_192041

I used half of each pair of the leftover jeans since they were in two different shades. I downloaded a lovely pattern from the internet, cut out the pieces and sewed everything together. I used 3 old buttons for the eyes and nose, and the stuffing is some old and ugly curtains cut into pieces. This made the teddybear quite heavy, so I ended up filling the upper half with regular stuffing.

///

Jeg brukte halvparten av hver av de to dongeribuksene som var til overs, siden de var i to forskjellige nyanser. Jeg lastet ned et mønster fra nettet, klippet ut delene og sydde alt sammen. Jeg brukte 3 gamle knapper til øyne og nese, og fyllet er noen gamle og stygge gardiner som jeg klippet i biter. Dette gjorde at bamsen ble veldig tung, så jeg endte opp med å fylle øverste halvdel med vanlig vatt.

IMG_20150114_191949

So this is one way to reuse a pair or two of old jeans. Have you redesigned something from old materials? I´d love to see it! 🙂

You can find the pattern here!

///

Så dette er en måte å skape nytt liv i noen gamle dongeribukser. Har du redesignet noe av gamle materialer? Fortell meg gjerne om det! 🙂

Mønster til bamsen finner du her!


 

REDESIGN – Knitted sweater turned into crochet rug /// GJENBRUK – Strikket genser ble til gulvteppe

REDESIGN – Knitted sweater turned into crochet rug /// GJENBRUK – Strikket genser ble til gulvteppe

See how my old knitted sweater turned into a crochet rug! /// Se hvordan min gamle strikkegenser ble til et heklet teppe! 


DESIGN AND PATTERN: HEGE ESPELAND LYGRE


heklet_gulvteppe1_hegeespelandlygre

More than 10 years ago I had a knitted sweater that didn´t fit. But I liked the yarn so I put it in a bag and it was long forgotten, until last winter when I was going through some boxes in my garage.

One day I decided to make something from the yarn and since it was so thick and heavy I figured I´d make a rug out of it. So I found a large crochet hook and startet crocheting. I didn´t have a pattern so the rug emerged by each stich.

///

For over 10 år siden hadde jeg en strikkegenser som ikke passet. Men jeg likte garnet veldig godt, så jeg rakk opp hele genseren og endte opp med nøster i 3 farger. Så ble de pakket ned i en pose og glemt, helt til i fjor vinter da jeg var hjemme på Bømlo og hadde en sortering i esker i garasjen min (jeg eier et hus der), for der dukket plutselig den lenge glemte posen opp igjen.

En dag bestemte jeg meg for å gjøre noe med dette garnet og fant ut at jeg ville lage et gulvteppe av det siden garnet var såpass tykt. Så det ble frem med en stor heklenål, og så satte jeg i gang. Jeg hadde ikke noe mønster å gå ut i fra så teppet formet seg for hver maske.

heklet_gulvteppe2_hegeespelandlygre

As you can see it got quite thick… /// Som dere ser så ble det ganske tykt…

When I had only 19 stitches left I ran out of white yarn. Now isn´t that just typical! And as the perfectionist that I am I undid almost half the rug, to change one row of double crochet to single crochet, cause then I would have enough yarn to finish the rug.

///

Da jeg hadde bare 19 masker igjen gikk jeg tom for det hvite garnet. Er det ikke typisk! Og som den perfeksjonisten jeg er, så rakk jeg altså opp halve teppet, for å gjøre den ene omgangen med staver om til fastmasker, slik at jeg skulle få nok garn på slutten.

heklet_gulvteppe4_hegeespelandlygre

heklet_gulvteppe3_hegeespelandlygre

The finished rug measures almost 26 inches, that´s when I ran out of yarn. I did have some leftovers to make a few small baskets too.

///

Gulvteppet ble 65 cm i diameter, da var jeg tom for garn. Et par små kurver ble det også av restene.

heklet_gulvteppe6_hegeespelandlygre

heklet_gulvteppe7_hegeespelandlygre

So my old knitted sweater got a new life, and it´s one of my cat´s favorite places, he loves cuddling up on it.

///

Så den gamle strikkegenseren fikk seg et nytt liv, og er et av yndlingsstedene til katten min, han elsker å kose seg oppå der.

Heklet gulvteppe av Hege Espeland Lygre


Do you want to make your own crochet rug? If you can´t do it without a pattern you can find a pattern on a doily that you like. Find some thick yarn or cut strips of fabric, use a large crochet hook (I used a 10 mm hook), and start crocheting!

Good luck! 🙂

///

Har du lyst å hekle ditt eget gulvteppe? Dersom du ikke klarer å hekle uten oppskrift kan du finne en oppskrift på en liten rund duk som du liker godt. Finn frem tykk tråd eller klipp opp remser av tøy, bruk en stor heklenål (jeg brukte nr.10) og sett i gang!

Lykke til! 🙂


 

Make your own CHRISTMAS CARDS /// Lag dine egne JULEKORT

Make your own CHRISTMAS CARDS /// Lag dine egne JULEKORT

 I made a template for some easy Christmas cards. All you have to do is print, cut and glue. Easy as that! /// Jeg har laget en mal for noen enkle julekort. Alt du trenger å gjøre er å printe, klippe og lime. Lett som bare det! 


DESIGN AND TEMPLATE/MAL: HEGE ESPELAND LYGRE


What you´ll need:

 • Paper in various colors/patterns
 • Scalpel/Knife/Scissors
 • Glue

PRINT OUT THE TEMPLATE: For those who want it I´ve made a template that you can download and print out on your computer (you´ll find it at the bottom of the post). I recommend printing it on a heavy paper because it´s easier to handle.

After downloading and printing the template you just cut out the shapes, draw them on to different types of paper and have fun with the glue stick.

///

Dette trenger du:

 • Papir i ulike farger/mønster
 • Kniv/Saks
 • Lim

PRINT UT MAL: For dem som ønsker det har jeg laget en mal som kan lastes ned og printes ut (du finner den nederst i innlegget). Jeg anbefaler å printe ut på et litt tykt papir ettersom det er lettere å bruke som sjablong.

Når du har printet ut malen er det bare å skjære eller klippe ut formene, tegne dem av på ulike typer papir, og slå seg løs med limstiften. 

julekort_1_hegeespelandlygre julekort_4_hegeespelandlygre

julekort_3_hegeespelandlygrejulekort_2_hegeespelandlygre


julekort_7_hegeespelandlygre

You can also make variations with paint.

What you´ll need: 

 • Paper (I used watercolor paper)
 • Paint (I used watercolors and acrylics)
 • Brushes
 • Knife/Scalpel/Scissors
 • Glue
 • Black ink pen

///

Du kan også variere med maling.

Dette trenger du:

 • Papir (jeg har brukt akvarellpapir)
 • Maling (jeg har brukt akvarell- og akrylmaling)
 • Pensel
 • Kniv/Saks
 • Lim
 • Sort tusj

julekort_5_hegeespelandlygre julekort_6_hegeespelandlygre

– On the card to the left the shapes are painted, cut out and glued on to black cardboard
– On the card to the right I painted everything on the same paper. The shapes are painted in a copper acrylic, then I marked the shapes with a black ink pen. When painting the background color I left out a white border around the Christmas tree, and then I cut out the entire card and glued it on to white cardboard.

///

– På kortet til venstre er formene malt, klippet ut og limt på sort kartong.
– På kortet til høyre er alt laget på samme ark. Formene er malt i en kobberfarge, deretter markerte jeg alt med en sort tusj. Bakgrunnsfargen malte jeg slik at det ble en hvit kant rundt juletreet, og deretter klippet jeg ut hele kortet og limte det på hvit kartong.


Use your imagination! You can use paper, paint, glitter, fabric, lace, ribbons… have fun with it!

You can download the template here!

///

Det er bare fantasien som setter grenser! Du kan bruke papir, maling, glitter, stoff, bånd… slå deg løs!

Malen kan du laste ned her!


HEKLET JULETRE – Gratis oppskrift

HEKLET JULETRE – Gratis oppskrift

Hekle et par søte juletrær til å pynte opp hjemmet ditt. Oppskriften er såpass enkel at den burde gå greit for nybegynnere også, Steg for steg bilder hjelper deg på vei. 


Heklet juletre av Hege Espeland Lygre


DESIGN OG OPPSKRIFT: HEGE ESPELAND LYGRE
Vær snill å sett deg inn i vilkårene for bruk av mine hekleoppskrifter.


Dette trenger du:

 • Garn Gjestal Bomull Sport (jeg brukte lime nr.317 og beige nr.300) eller annet bomullsgarn
 • Gullgarn
 • Styroporkjegler – 80×190 mm og  – 65×150 mm (jeg kjøpte mine på Stoff og Stil)
 • Heklenål – nr. 3,5 og nr. 1,75
 • Tannpirkere (spisse i begge ender) – 2 stk.

Forkortelser:

 • lm (luftmaske)
 • kjm (kjedemaske)
 • fm (fastmaske)
 • hst (halvstav)
 • st (stav)
 • dbst (dobbelstav)
 • m (maske)
 • omg (omgang)
 • sm (sammen)
  Her kan du se videoer av hvordan de forskjellige maskene hekles

Spesialmasker:

 • Magisk ring
  Her kan du se video av hvordan den hekles

Merk!

Fra og med 2. omg:
– Alle omganger skal hekles i bakre maskeledd
Hver omg startes med 2 lm, disse teller som den første fm
– Hver omg festes med kjm i den andre av de 2 lm i start

Prøv arbeidet ditt på styroporkjeglen etter hvert. Det er godt mulig du hekler løsere eller fastere enn meg.


OPPSKRIFT

LITE JULETRE
(Heklenål 3,5)

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre
Hekle i bakerste maskeledd

1. omg: Hekle 5 fm i en magisk ring, fest med kjm i første m. Ikke stram den helt til, la det være en liten åpning til tannpirkeren som stjernen skal festes på. Heretter hekles alle omg i bakre maskeledd!

2. omg: 2 lm (teller som den første fm, dette skal gjøres på alle omg), 1 fm i aller første m. Hekle deretter 2 fm i hver m ut omg, fest med kjm i den andre av de 2 lm i starten = 10 fm.

3. – 4. omg: 1 fm i hver m ut omg = 10 fm  

5. omg: Øk med 1 fm i hver 2. m ut omg = 15 fm

6. omg: 1 fm i hver m ut omg = 15 fm  

7. omg: Øk med 1 fm i hver 5. m ut omg = 18 fm

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre
Slik ser det ut etter 7 omganger

8. omg: 1 fm i hver m ut omg = 18 fm  

9. omg: Øk med 1 fm i hver 6. m ut omg = 21 fm

10. omg: 1 fm i hver m ut omg = 21 fm    

11. omg:  Øk med 1 fm i hver 7. m ut omg = 24 fm

12. omg:  1 fm i hver m ut omg = 24 fm    

13. omg: Øk med 1 fm i hver 8. m ut omg = 27 fm

14. omg: 1 fm i hver m ut omg = 27 fm

15. omg: Øk med 1 fm i hver 9. m ut omg = 30 fm

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre16. – 20. omg: 1 fm i hver m ut omg = 30 fm    

21. omg: Øk med 1 fm i hver 10. m ut omg = 33 fm

22. – 23. omg: 1 fm i hver m ut omg = 33 fm

24. omg: Øk med 1 fm i hver 11. m ut omg = 36 fm

25. omg: 1 fm i hver m ut omg = 36 fm

26. omg: Øk med 1 fm i hver 12. fm ut omg =39 fm

27. omg: 1 fm i hver m ut omg = 39 fm

28. omg: Øk med 1 fm i hver 13. m ut omg = 42 fm

29. – 35. omg: 1 fm i hver m ut omg = 42 fm

Ikke klipp av tråden!


STORT JULETRE
(Heklenål 3,5)

1. – 35. omg: Likt som på LITE JULETRE ovenfor

36. omg: 
Øk med 1 fm i hver 14. m ut omg = 45 fm

37. omg: 1 fm i hver m ut omg = 45 fm

38. omg: Øk med 1 fm i hver 15. m ut omg = 48 fm

39. omg: 1 fm i hver m ut omg = 48 fm

40. omg: Øk med 1 fm i hver 16. m ut omg = 51 fm

41. – 43. omg: 1 fm i hver m ut omg = 51 fm

Ikke klipp av tråden!


GLITTER
(Heklenål 1,75)

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre
Her er gullgarnet jeg brukte

Jeg valgte å hekle glitteret på treet med et gullgarn. Dette er tynnere enn det garnet som selve treet er heklet i, derfor skiftet jeg til en mindre heklenål. Hvor mange rader med glitter du vil hekle er opp til deg selv, jeg har 4 omg mellom hver glitter-rad.

Glitteret hekles slik:

Hold juletreet med toppen/spissen mot deg, og fest med 1 fm på baksiden på den omg du vil ha glitteret på, deretter hekles 1 lm. Fortsett slik ut omg, med 1 fm i hver m, og 1 lm mellom hver fm. Fest med kjm i første m. Klipp av og fest trådene. Gjenta til du har ønskelig antall glitter-rader.

 

 

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre
Fest gullgarnet med 1 fm på baksiden
Heklet juletre av Hege Espeland Lygre
Hekle (1 lm, 1 fm) i hver maske ut omg

 

 

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre Heklet juletre av Hege Espeland Lygre

Merk: Jeg hekler med 1 lm mellom hver fm pga at gullgarnet er så tynt, hvis ikke vil det stramme seg. Dersom du hekler med et garn som har tilnærmet tykkelse som garnet som treet er heklet i, trenger du ikke å hekle 1 lm mellom fm.

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre


Heklet juletre av Hege Espeland LygreBUNNEN
(Heklenål 3,5)

Plukk opp opp igjen tråden fra 35. omg.
36. omg: Hekle 2 fm sm. Gjenta ut omg = 21 fm. Klipp av tråden!

 

 

 

 

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre
Hekle 2 fm sammen gjennom hele omg

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre


Heklet juletre av Hege Espeland LygreSTJERNE

Oppskriften finner du her.

 

 

 

 


Heklet juletre av Hege Espeland Lygre
Tannpirkerne må være spisse i begge ender

 

 

FESTING AV STJERNEN

Stikk tannpirkeren i midten på den magiske ringen og halvveis ned i styroporkjeglen. Fest stjernen på toppen.

 

 

 

 

 

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre
Stikk tannpirkeren halvveis ned i styroporkjeglen
Heklet juletre av Hege Espeland Lygre
Fest stjernen på tannpirkeren


Det ferdige resultatet

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre Heklet juletre av Hege Espeland Lygre Heklet juletre av Hege Espeland Lygre Heklet juletre av Hege Espeland Lygre

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre

Bruker du oppskriftene mine ber jeg om at du linker tilbake til www.HELdesign.com


Lykke til! 
Skulle du få problemer er det bare å ta kontakt i kommentarfeltet under her, eller på mail:hege@heldesign.com. 


Vil du lære å hekle? Gå inn på YouTube-kanalen min, der finner du videoer av grunnmaskene og etterhvert vil det også komme spesialmasker, små prosjekter og eventuelle ønsker folk kommer med.

Ta kontakt om det er noe du lurer på 🙂


HEKLET STJERNE – Gratis oppskrift

HEKLET STJERNE – Gratis oppskrift

Hekle deg en liten stjerne til å feste på julekortet eller i toppen på noen søte juletrær. Lager du flere kan du feste dem sammen til en girlander, henge dem på juletreet, bruke dem som borddekorasjon. Her er det bare fantasien som stopper.


Heklet juletre av Hege Espeland Lygre


 

DESIGN OG OPPSKRIFT: HEGE ESPELAND LYGRE
Vær snill å sett deg inn i vilkårene for bruk av mine hekleoppskrifter.


Dette trenger du:

 • Garn
  – Jeg har brukt et tynt heklegarn i bomull, men du kan bruke hvilken type garn du vil. I tillegg brukte jeg et tynt gullgarn som jeg heklet sammen med bomullsgarnet. Jeg vet dessverre ikke navnet på noen av dem, ettersom det er garn jeg har hatt liggende lenge, og navnelappene har falt av.
 • Heklenål 1,75 (eller den størrelsen som passer til garnet du bruker).

Masker/Forkortelser:

 •  lm (luftmaske)
 •  kjm (kjedemaske)
 •  fm (fastmaske)
 •  hst (halvstav)
 •  st (stav)
 •  dbst (dobbelstav)
 •  m (maske)
 •  omg (omgang)
 •  sm (sammen)
  Her kan du se videoer av hvordan de forskjellige maskene hekles

Spesialmasker

 • Magisk ring
  Her kan du se video av hvordan den hekles

OBS! Alle omg festes med kjm i første m fra forrige omg


OPPSKRIFT

Heklenål 1,75
1. omg: Hekle 5 fm i en magisk ring, fest med kjm i den første m

2. omg: 2 fm i hver m ut omg = 10 fm

3. omg: 5 lm. Nå skal det hekles tilbake på de 5 lm du nettopp heklet. Begynn med 1 fm i 2. m fra nålen, deretter 1 hst, 1 st og 1 dbst. Hopp over en fm, hekle 1 fm i neste m. Gjenta 4 ganger til. Fest med kjm

4. omg: *Hekle 3 fm opp langs stjernetaggen, 3 fm i fm på toppen, 3 fm ned langs taggen, 1 kjm i fm* Gjenta fra * til * på alle taggene. Fest med kjm i den første m. Klipp av tråden.

Du kan velge å ha den enkel, eller du kan hekle den dobbel, slik som på juletreet. Da legger du to stjerner med vrangsiden mot hverandre og syr dem sammen.

heklet_stjerne_hegeespelandlygre
Du kan velge å ha den enkel…
heklet_stjerne_hegeespelandlygre
Eller du kan legge to stjerner med vrangsiden mot hverandre og sy dem sammen, så får du en dobbel stjerne
heklet_stjerne_4_hegeespelandlygre
Jeg synes stjernen er finest når den er dobbel
heklet_stjerne_5_hegeespelandlygre
Bruk dem sammen som borddekorasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eller du kan feste dem i toppen på noen søte juletrær

Heklet juletre av Hege Espeland Lygre


Oppskriften på juletrærne finner du her!


Lykke til! 🙂 

Bruker du oppskriftene mine ber jeg om at du linker tilbake til www.HELdesign.com.
Og skulle du få problemer er det bare å ta kontakt i kommentarfeltet under her, eller på mail:hege@heldesign.com.


Vil du lære å hekle? Gå inn på YouTube-kanalen min, der finner du videoer av grunnmaskene og etterhvert vil det også komme spesialmasker, små prosjekter og eventuelle ønsker folk kommer med.

Ta kontakt om det er noe du lurer på 🙂


HEKLET KURV – Gratis oppskrift

HEKLET KURV – Gratis oppskrift

Lag en søt liten kurv til nøklene, myntene eller andre småting. Eller lag den større og bruk den til skål eller potteskjuler. Bruksområdene er uendelige! 


DESIGN OG OPPSKRIFT: HEGE ESPELAND LYGRE

Vær snill å sett deg inn i vilkårene for bruk av mine hekleoppskrifter.


Dette trenger du:

 • Restegarn
 • Heklenål – Nr. 3 eller den heklenålen du trenger for at kurven skal bli litt stiv, altså en mindre heklenål enn det du normalt ville brukt.

Masker/Forkortelser:

 •  lm (luftmaske)
 • kjm (kjedemaske)
 • fm (fastmaske)
 • m (maske)
 • omg (omgang)
 • sm (sammen)
  Her kan du se videoene mine av hvordan de forskjellige maskene hekles

Spesialmasker

 • Magisk ring
  Her kan du se videoen min av hvordan den hekles

Merk!

* Kurven hekles rundt, det vil si at du ikke fester med kjm etter hver omg men at du hekler rett i neste maske på neste omg. Det kan være lurt å bruke en tråd eller maskemarkør for å vise hvor hver omg slutter.

* Øking: Hekle 2 fm i samme m.

* Felling: Hekle 2 fm sammen: Stikk kroken ned i masken, ta et kast rundt nålen, trekk tråden gjennom en maske, stikk kroken ned i neste maske, ta et kast rundt nålen, trekk tråden gjennom en maske, ta et kast rundt nålen, trekk tråden gjennom alle tre maskene på nålen.


OPPSKRIFT

IMG_20140817_2328071. omg: Hekle 10 fm i en magisk ring, ikke fest med kjm i den første m. Tips: ikke stram den helt til før du er ferdig med 2. omg

2. omg: 2 fm i hver m ut omg = 20 fm

3. omg: *1 fm, 2 fm i neste m*. Gjenta fra * til * ut omg = 30 fm  

4. omg: 1 fm i hver m ut omg = 30 fm

5. omg: *2 fm, 2 fm i neste m*. Gjenta fra * til * ut omg = 40 fm  

6. omg: 1 fm i hver m ut omg = 40 fm   

7. omg: *3 fm, 2 fm i neste m*. Gjenta fra * til * ut omg = 50 fm  

8. omg: 1 fm i hver m ut omg = 50 fm  

9. omg: *4 fm, 2 fm i neste m*. Gjenta fra * til * ut omg = 60 fm  

10. omg: *5 fm, 2 fm i neste m*. Gjenta fra * til * ut omg = 70 fm 

11. omg: Felling: * 5 fm, hekle de neste 2 m sm*. Gjenta fra * til * ut omg = 60 fm    

12. – 18. omg: 1 fm i hver m ut omg = 60 fm 

19. omg: Denne omgangen skal ikke hekles rundt, slik at vi får en litt finere kant på toppen. Start med kjm i neste m, 1 lm, 1 fm i samme m som kjm. 1 fm i hver av de resterende m ut omg, fest med kjm i den første m

Klipp av og fest trådene!

Tips! Om du ønsker kurven større er det bare å øke videre etter 10. omg til du får ønsket størrelse. Det samme gjelder for høyden, ønsker du den lavere hekler du mindre enn 19 omganger, ønsker du den høyere hekler du mer enn 19 omganger. Heklet kurv av Hege Espeland Lygre

Bruker du oppskriftene mine ber jeg om at du linker tilbake til www.HELdesign.com


Lykke til! 
Skulle du få problemer er det bare å ta kontakt i kommentarfeltet under her, eller på mail:hege@heldesign.com. 


Vil du lære å hekle? Gå inn på YouTube-kanalen min, der finner du videoer av grunnmaskene og etterhvert vil det også komme spesialmasker, små prosjekter og eventuelle ønsker folk kommer med.

Ta kontakt om det er noe du lurer på 🙂


 

HEKLET REVESKJERF til baby – Gratis oppskrift

HEKLET REVESKJERF til baby – Gratis oppskrift

“What does the fox say? Lag et heklet reveskjerf til å holde babyen varm i halsen.


DESIGN OG OPPSKRIFT: HEGE ESPELAND LYGRE

Vær snill å sett deg inn i vilkårene for bruk av mine hekleoppskrifter.


Dette trenger du:

 • Garn – Baby Ull
  – blå
  – hvit
  – eventuelt sort eller en annen valgfri farge til nesen
 • Heklenål – Nr.4
 • 2 knapper (til øyne)

Heklefasthet

10,5 hst i bredden x 7,5 hst i høyden = 5 x 5 cm

Ferdig størrelse

10,5 hst i bredden x 7,5 hst i høyden = 5 x 5 cm

Masker/Forkortelser

Spesialmasker

 • Hst picot: *1 fm, 2 lm, 1 hst i samme m som fm, hopp over 2 m*
 • Opphøyde staver, foran: Ta et kast på nålen. Istedenfor å hekle en st i neste m, stikk heklenålen ned og rundt neste m på forsiden av hekletøyet (altså rundt hst fra forrige omg).
 • Opphøyde staver, bak: Ta et kast på nålen. Istedenfor å hekle en st i neste m, stikk heklenålen ned og rundt neste m på baksiden av hekletøyet (altså rundt hst fra forrige omg).
  (Dersom det fortsatt er uklart hvordan de opphøyde stavene hekles så fant jeg en video på YouTube som du kan se her).

Merk!

 • Så sant ikke annet er oppgitt skal hver rad med hst snus med 2 lm og neste hst skal hekles i andre m
  (for å unngå øking). Se video av hvordan du snur en rad med hst her. Hver rad med fm skal snus med 1 lm, og den første fm hekles i første m. Se video av hvordan du snur en rad med fm her.
 • Jeg hadde ikke sort garn, derfor ble nesen på sjalet mitt blå, men du kan godt bytte det blå garnet ut med sort eller en annen valgfri farge, slik at nesen skiller seg ut.
 • Vil du at skjerfet skal bli mindre eller større kan du bruke en mindre eller større heklenål. Du kan også legge opp færre eller flere m slik at det blir bredere, og hekle flere rader slik at det blir lengre.

OPPSKRIFT

HALE OG KROPP
Med hvit tråd, legg opp 3 lm.

1. omg: Hekle 3 hst i første m = 4 hst (de to lm vi hoppet over teller som 1 hst).

2. omg: 2 lm (dette teller som den første hst, og skal gjøres hver gang du begynner på en ny rad). 1 hst i aller første m (øking), 1 hst i hver av de resterende m til en m gjenstår, 2 hst i siste m (øking) = 6 hst.

3. omg: Som 2. omg = 8 hst.

4. omg: Som 2. omg = 10 hst.

5. omg: Som 2. omg = 12 hst.

6. omg: Som 2. omg = 14 hst.

7. omg: Som 2. omg = 16 hst.

8. omg: Som 2. omg = 18 hst.

9. omg: Som 2. omg = 20 hst. Bytt til blå tråd.

10. omg: 1 hst i hver m ut omg = 20 hst.

11. – 15. omg: Som 10. omg = 20 hst.

16. omg: Hekle sm hver 4. og 5. m = 16 hst.

17. omg: 2 lm, 1 hst i hver av de neste to m (=3 hst), * 2 st rundt hver av de neste to m på forsiden (se forklaring ovenfor), 1 hst i hver av de neste to m*. Gjenta fra * til * til en m gjenstår, 1 hst i siste m.

18. omg: 2 lm, 1 hst i hver av de neste to m (=3 hst), *  2 st rundt hver av de neste to m på baksiden (se forklaring ovenfor), 1 hst i hver av de neste to m*. Gjenta fra * til * til en m gjenstår, 1 hst i siste m.

19. – 30. omg: Gjenta 17. og 18. omg.

31. omg: Som 17. omg.

32. omg: Hst ut omg, men det hekles 2 hst i hver 4. m = 20 hst.

33. – 83. omg: 1 hst i hver m ut omg = 20 hst. Klipp av tråden!

Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre
Skjerfet så langt

HODE
Med hvit tråd,  legg opp 21 lm.

1.omg: 1 hst i tredje m fra nålen (=2 hst), 1 hst i hver m ut omg = 20 hst

2.omg: 1 hst i hver m ut omg = 20 hst

3. omg: 2 lm (teller som første hst), 2 hst sm, 1 hst i hver m ut omg til tre m gjenstår, 2 hst sm, 1 hst i siste m = 18 hst.

4.omg: Som 3. omg = 16 hst.

5.omg: Som 3. omg = 14 hst.

6.omg: Som 3. omg = 12 hst.

7.omg: Som 3. omg = 10 hst.

8.omg: Som 3. omg = 8 hst.

9.omg:. Som 3. omg = 6 hst.

10.omg: Som 3. omg = 4 hst.

11. omg: 1 fm, 2 fm sm, 1 fm = 3 fm

12. omg: 1 fm i hver m ut omg = 3 fm. Bytt til blå tråd (nesen).

13. – 17. omg: Som 12. omg = 3 fm. Bytt til hvit tråd.

18. – 19. omg: Som 12. omg = 3 fm.

20. omg: 2 lm (teller som første hst), 2 hst i neste m, 1 hst i siste m = 4 hst.

21. omg: Som 20. omg = 6 hst.

22. omg: Som 20. omg = 8 hst.

23. omg:. Som 20. omg = 10 hst.

24. omg: Som 20. omg = 12 hst.

25. omg: Som 20. omg = 14 hst.

26. omg: Som 20. omg = 16 hst.

27. omg: Som 20. omg = 18 hst.

28. omg: Som 20. omg = 20 hst.

29. omg: 1 hst i hver m ut omg = 20 hst. Snu arbeidet, men ikke klipp av tråden!

MONTERING AV HODE OG KROPP

Fold hodet sammen slik at første omg ligger i kant med siste omg (Første omg skal vende mot deg). Hold kroppen med vrangen mot deg og legg den bak hodet, slik at siste omg på kroppen ligger i kant med siste omg på hodet.

* 1 lm, hekle 1 kjm i hver m ut omg, hekle gjennom alle 3 lagene = 20 kjm.


Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre
Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre

Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre
Ferdig montert

KANT RUNDT HELE SKJERFET
Det skal nå hekles 1 omg med fm rundt hele sjalet. Der det er blå tråd hekler du med blå tråd, og der det er hvit tråd hekler du med hvit tråd.
Start med hvit tråd. Hold vrangen mot deg, og begynn med 1 fm i første m på baksiden av hodet (Se bilde nedenfor). Hekle 1 fm i hver rad oppover til du kommer forbi fm-radene (du har nå heklet over nesen med blå tråd, og to omg med hvit etter det). * 2 fm i neste rad, 1 fm i neste rad *. Gjenta fra * til * til du har kommet rundt hele sjalet og har heklet to fm forbi nesen. 1 fm i hver rad til slutten på hodet. Det hekles altså henholdsvis 2 og 1 fm i annenhver rad hele veien rundt bortsett fra over nesen og på baksiden av hodet. Vil du ha litt spissere hale kan du hekle 3 fm i tuppen på den. Klipp av tråden!

heklet_reveskjerf2_hegeespelandlygre
Kant rundt hele skjerfet – Start her (vrangsiden)

PICOTKANT
Det hekles fortsatt med blå tråd over blå tråd, og hvit tråd over hvit tråd.

Start med hvit tråd. Hold retten mot deg og start med 1 fm i første m rett etter den blå nesen (Se bilde nedenfor). 2 lm, 1 hst i samme m som den første fm, hopp over 2 m. *1 fm i neste m, 2 lm, 1 hst i samme m, hopp over 2 m. * Gjenta fra * til * hele veien rundt. MERK! Over halen hoppes det bare over 1 m.

Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre
Picotkant – Start her (rettsiden)

ØRER – lag 2 stykker
Med hvit tråd, legg opp 2 lm.

1. omg: 3 fm i første lm = 3 fm.

2. omg: 2 fm i første m (øking), 1 fm i hver m ut omg til en m gjenstår, 2 fm i siste m (øking) = 5 fm.

3. omg: Som 2. omg = 7 fm.

4. – 5. omg: 1 fm i hver m ut omg = 7 fm. Ikke snu!

Nå hekles det en omg med fm opp og ned langs øret.
1 lm, 5 fm opp langs øret, 3 fm i spissen, 5 fm ned langs øret = 13 fm. Klipp av tråden, men la det være litt lengde på den slik at du kan bruke den når du skal montere øret til hodet.

Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre - HELdesign
Ferdig øre

MONTERING AV ØRER OG ØYNE

 • Sy ørene fast på hver side av hodet. Sy gjerne fast ørene til kroppen med ett par sting øverst på øret slik at de ikke krøller seg ved bruk.
 • Sy på 2 knapper til øyne.
Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre - HELdesign
Sy ørene fast til toppen av hodet
Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre - HELdesign
Fest toppen av øret med ett par sting slik at det ikke krøller seg
Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre - HELdesign
Sy på knapper til øyne

 

 

 

 

 

 

 

Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre - HELdesign
Ferdig! 🙂

Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre - HELdesign Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre - HELdesign Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre - HELdesign

Heklet reveskjerf av Hege Espeland Lygre

Her kan du lese om hvordan dette skjerfet ble til 🙂

Bruker du oppskriftene mine ber jeg om at du linker tilbake til www.HELdesign.com


Lykke til! 🙂

Skulle du få problemer er det bare å ta kontakt i kommentarfeltet under her, eller på mail:hege@heldesign.com.


Vil du lære å hekle? Gå inn på YouTube-kanalen min, der finner du videoer av grunnmaskene og etterhvert vil det også komme spesialmasker, små prosjekter og eventuelle ønsker folk kommer med.
Ta kontakt om det er noe du lurer på 🙂


 

DIY – Lyslenke av papir

DIY – Lyslenke av papir

Lag denne kule lyslenken av papir! Den er veldig enkel å lage og også dekorativ!


Dette trenger du:

 • Hvitt papir
 • Saks
 • Lyslenke – Det er veldig viktig at du bruker LED-lys slik at papiret ikke blir varmt og tar fyr!

Følg instruksjonene i videoen nederst i innlegget, lag så mange som du trenger og når du er ferdig putter du lysene inn i det samme hullet som du blåser i (du skjønner hva jeg mener etter å ha sett videoen).

Lyslenke av papir - Hege Espeland LygreLyslenke av papir - Hege Espeland Lygre


DIY – Paper light chain

DIY – Paper light chain

 Make this cool paper light chain. It´s very easy to make and also decorative! 


What you´ll need:

 • White paper
 • Scissors
 • Light chain – It´s very important that you only use LED lights! Regular lights can get too warm and set the paper on fire

Follow the instructions in the video at the bottom of the post, make as many as you need and insert the lights into the wholes that you blow air into (you´ll understand what I mean after watching the video).

Lyslenke av papir - Hege Espeland LygreLyslenke av papir - Hege Espeland Lygre


CROCHET BASKET – Free pattern

CROCHET BASKET – Free pattern

Make a cute little basket! Perfect for your keys, pocket change or other small items. You can also make it larger and use it as a bowl, a cover for your plants etc. The ways to use it are endless!


DESIGN AND PATTERN: HEGE ESPELAND LYGRE
Please read the Terms of use for my crochet patterns.


What you´ll need:

 • Scrap yarn
 • Crochet hook – Size D or whatever hook you´ll need to get a stiff basket, that means a smaller hook than you´d normally use.

Stitches/Abbreviations

Special stitches

Misc

 • The basket is crocheted in rounds, that means that you do not join after each round, you continue to crochet in the next stitch on the next round. It might be a good idea to use some yarn or a stitch marker to show where each round ends.
 • Increase: 2 sc in same stitch.
 • Decrease: 2 sc together: Insert hook into stitch, yarn over hook, pull yarn through one loop, insert hook into next stitch, yarn over hook, pull yarn through one loop, yarn over hook, pull yarn through all three loops on hook.

PATTERN

IMG_20140817_232807Rnd 1: Make 10 sc in a magic ring, don´t fasten with sl st in the first st. Tip: don´t tighten the ring until you´re done with the second rnd.

Rnd 2: 2 sc in each st all the way around = 20 sc

Rnd 3: *1 sc, 2 sc in next st*. Repeat from * to * all the way around = 30 sc  

Rnd 4: 1 sc in each st all the way around = 30 sc

Rnd 5: *2 sc, 2 sc in next st*. Repeat from * to * all the way around = 40 sc  

Rnd 6: 1 sc in each st all the way around = 40 sc

Rnd 7: *3 sc, 2 sc in next st*. Repeat from * to * all the way around = 50 sc  

Rnd 8: 1 sc in each st all the way around = 50 sc

Rnd 9: *4 sc, 2 sc in next st*. Repeat from * to * all the way around = 60 sc

Rnd 10: *5 sc, 2 sc in next st*. Repeat from * to * all the way around = 70 sc

Rnd 11: Decrease: *5 sc, next 2 sts tog*. Repeat from * to * all the way around = 60 sc  

Rnd 12 – 18: 1 sc in each st all the way around = 60 sc

Rnd 19: sl st in next st, ch 1, 1 sc in the same st as sl st. 1 sc in each of the remaining sts all the way around, join with sl st in the first st.

Cut the yarn and weave in the ends!

Tip! If you want a bigger basket you just continue to increase after rnd 10 until you get the size that you want. The same goes for the height, if you want the basket to be lower you crochet less than 19 rounds and if you want it to be taller you crochet more than 19 rounds.

IMG_20140818_075820

If you use my patterns please link back to www.HELdesign.com.


Good luck! 
If you need any help just leave me a comment in the comment box below or e-mail me at: hege@heldesign.com.


Would you like to learn how to crochet? Visit my YouTube channel, there you´ll find videos of the basic stitches and with time there will also be special stitches, various projects and requests.

Contact me if you have any questions 🙂