Forfatter: Hege Espeland Lygre - HELdesign

CROCHET HAT – Free pattern

CROCHET HAT – Free pattern

The spring is on its way but a hat always comes in handy no matter what time of year it is, wether you´re sitting outside on a chilly spring night, or you´re out on a boat on a cold and windy day, if you´re having a bad hair day or simply just want to wear a hat! I wrote the pattern for this easy crochet hat for my cousin last year and I thought I´d share it with you as well!


DESIGN AND PATTERN:  Hege Espeland Lygre
Please read the Terms of use for my crochet patterns.


The hat is made of only single crochet and half double crochet so hopefully it´s easy enough even for a beginner.


>   


What you´ll need

 • Yarn – Baby wool
  – Hat #1: cream and scraps of gray
  – Hat #2: light blue and gray
  – Hat #3: light blue, medium blue and dark blue
 • Crochet hook – G

heklet_lue_hegeespelandlygre

 

Stitches/Abbreviations:

 • ch(s) (chain(s)
 • sl st (slip stitch)
 • sc (single crochet)
 • hdc (half double crochet)
 • st(s) (stitch(es)
 • rnd (round)
 • tog (together)
 • Here you can watch my videos on how to crochet the different stitches

Special stitches

 • Magic ring
  Here
  you can watch my video on how to crochet a magic ring.

Misc

 • Every rnd of hdc starts with 2 chs, they count as the first hdc.
 • Every rnd of hdc joins with a sl st in the topof the 2 chs in the beginning.
 • Every rnd of sc starts with 1 ch, and then sc in the same st.
 • Every rnd of sc joins with a sl st in the first sc.
 • Increase: 2 sc in same stitch.
 • Decrease: 2 sc together: Insert hook into stitch, yarn over hook, pull yarn through one loop, insert hook into next stitch, yarn over hook, pull yarn through one loop, yarn over hook, pull yarn through all three loops on hook.
 • If you want the hat to be tighter or looser you can use a smaller or larger crochet hook, or you can finish off or continue increasing until you have as many stitches as you want. If you want the hat to be longer you can crochet some extra rounds before the edge (on hat # 3 you make the extra rounds before you start decreasing).

heklet_lue_hegeespelandlygre   heklet_lue_hegeespelandlygre

HAT # 1 AND 2

Rnd 1: Make 8 sc in a magic ring. Tip: don´t tighten the ring until you´re done with the second rnd.

Rnd 2: 2 sc in each st all the way around = 16 sc

Rnd 3: Increase: 2 hdc in every 2. st = 24 hdc

Rnd 4: 2 hdc in every 3. st = 32 hdc

Rnd 5: 2 hdc in every 4. st = 40 hdc

Rnd 6: 2 hdc in every 5. st = 48 hdc

Rnd 7: 2 hdc in every 6. st = 56 hdc

Rnd 8: 2 sc in every 7. st = 64 sc

Rnd 9: 1 sc in each st all the way around = 64 sc

Rnd 10: 2 hdc in every 8. st = 72 hdc

Rnd 11: 2 hdc in every 9. st = 80 hdc

Rnd 12: 2 hdc in every 10. st = 88 hdc

Rnd 13: 1 hdc in each st all the way around = 88 hdc

Rnd 14: Same as rnd 13 = 88 hdc

Rnd 15: 1 sc in each st all the way around = 88 sc

Rnd 16: Same as rnd 15 = 88 sc

Rnd 17 – 21: Same as rnd 13 = 88 hdc

Rnd 22 – 23: Same as rnd 15 = 88 sc

Rnd 24 – 28: Same as rnd 13 = 88 hdc

Rnd 29 – 30: Same as rnd 15 = 88 sc

Rnd 31 – 35: Same as rnd 13 = 88 hdc

Rnd 36 – 37: Same as rnd 15 = 88 sc

Rnd 38: Same as rnd 13 = 88 hdc. If you want the hat to be longer you can make some extra rnds here.

Rnd 39 – 42: Same as rnd 15 = 88 sc. Cut off and sew in all the ends.

 

HAT # 3

(this is slightly more baggy than the first two hats)

Rnd 1 – 12: Same as Hat # 1 and 2 = 88 hdc

Rnd 13: Increase: 2 hdc in every 11. st = 96 hdc

Rnd 14: 2 hdc in every 12. st = 104 hdc

Rnd 15: 1 sc in each st all the way around = 104 sc

Rnd 16: Same as rnd 15 = 104 sc

Rnd 17: 1 hdc in each st all the way around = 104 hdc

Rnd 18 – 21: Same as rnd 17 = 104 hdc

Rnd 22 – 23: Same as rnd 15 = 104 sc

Rnd 24 – 28: Same as rnd 17 = 104 hdc

Rnd 29 – 30: Same as rnd 15 = 104 sc

Rnd 31 – 35: Same as rnd 17 = 104 hdc. If you want the hat to be longer you can make some extra rnds here.

Rnd 36: Decrease: 12. and 13. hdc tog = 96 hdc

Rnd 37: 11. and 12. sc tog = 88 sc

Rnd 38 – 41: Same as rnd 15 = 88 sc. Cut off and sew in all the ends.

heklet_lue_hegeespelandlygre


Good luck! 🙂 

If you use my patterns please link back to www.HELdesign.com.
And if you need any help just leave me a comment in the comment box below or e-mail me at: hege@heldesign.com.


Would you like to learn how to crochet? Visit my YouTube channel, there you´ll find videos of the basic stitches and with time there will also be special stitches, various projects and requests.

Contact me if you have any questions 🙂


 

HEKLET LUE – Gratis oppskrift

HEKLET LUE – Gratis oppskrift

Våren nærmer seg men en lue er alltid god å ha uansett årstid, enten du sitter ute en kald vårkveld, er ute på sjøen en vindfull dag, har en “bad hair day” eller rett og slett bare vil ha lue på deg! Jeg skrev en oppskrift på en enkel lue til kusinen min i fjor vinter og jeg tenkte jeg ville dele den med deg også! 


DESIGN OG OPPSKRIFT:  Hege Espeland Lygre
Vær snill å sett deg inn i vilkårene for bruk av mine hekleoppskrifter.


Luen er kun heklet i fastmasker og halvstaver og skal forhåpentligvis være enkel nok selv for en nybegynner.


>   


Dette trenger du

 • Garn – Baby Ull
  – Lue nr. 1: kremfarget og rester av grå
  – Lue nr. 2: lysblå og grå
  – Lue nr. 3: lysblå, mellomblå, blå, mørkblå
 • Heklenål – Nr. 4

heklet_lue_hegeespelandlygre

Masker/Forkortelser

 • lm (luftmaske)
 • kjm (kjedemaske)
 • fm (fastmaske)
 • hst (halvstav)
 • m (maske)
 • omg (omgang)
 • sm (sammen)
  Her kan du se videoene mine av hvordan alle de forskjellige maskene hekles

Spesialmasker

 • Magisk ring
  Her kan du se videoen min av hvordan den hekles

Annet

 • Hver omg med hst startes med 2 lm, disse teller som den første hst.
 • Hver omg med hst festes i den andre av de 2 lm i starten.
 • Hver omg med fm startes med 1 lm, deretter en fm i samme m.
 • Hver omg med fm avsluttes med kjm i første m.
 • Øking: Hekle 2 m i samme m. Eksempel: Øk 1 m i hver 3. m = Hekle 1 m i hver av de to første m, deretter hekles 2 m i tredje m. Gjenta ut omg.
 • Felling: Hekle 2 m sm.
 • Dersom du ønsker luen strammere eller løsere kan du bruke en mindre eller større heklenål, eller avslutte eller fortsette med økingen til du har fått ønsket antall masker. Dersom du ønsker luen lengre er det bare å hekle noen ekstra omg før kanten nede på luen starter (på lue nr. 3 hekles de ekstra omgangene før fellingen begynner).
 • Alle luene hekles med enkel tråd.

heklet_lue_hegeespelandlygre   heklet_lue_hegeespelandlygre

LUE NR. 1 OG 2

1. omg: Hekle 8 fm i en magisk ring. Tips: Ikke stram ringen helt til før du er ferdig med 2. omg, det gjør det lettere for deg å komme til i maskene på den første omgangen.

2. omg: 2 fm i hver m ut omg = 16 fm

3. omg: Øk med 1 hst i hver 2. m = 24 hst

4. omg: Øk med 1 hst i hver 3. m = 32 hst

5. omg: Øk med 1 hst i hver 4. m = 40 hst

6. omg: Øk med 1 hst i hver 5. m = 48 hst

7. omg: Øk med 1 hst i hver 6. m = 56 hst

8. omg: Øk med 1 fm i hver 7. m = 64 fm

9. omg: 1 fm i hver m ut omg = 64 fm

10. omg: Øk med 1 hst i hver 8. m = 72 hst

11. omg: Øk med 1 hst i hver 9. m = 80 hst

12. omg: Øk med 1 hst i hver 10. m = 88 hst

13. omg: 1 hst i hver m ut omg = 88 hst

14. omg: Som 13. omg = 88 hst

15. omg: 1 fm i hver m ut omg = 88 fm

16. omg: Som 15. omg = 88 fm

17. – 21. omg: Som 13. omg = 88 hst

22. – 23. omg: Som 15. omg = 88 fm

24. – 28. omg: Som 13. omg = 88 hst

29. – 30. omg: Som 15. omg = 88 fm

31. – 35. omg: Som 13. omg = 88 hst

36. – 37. omg: Som 15. omg = 88 fm

38. omg: Som 13. omg = 88 hst. Dersom du ønsker luen litt lengre hekler du et par ekstra omg her

39. – 42. omg: Som 15. omg = 88 fm. Klipp av og fest alle trådene!

Merk!
De grå stripene på lue nr. 2 lages ved å hekle fm utenpå luen og mellom to omganger.

LUE NR. 3

(denne er litt mer baggy enn de to andre)

1. – 12. omg: Som på Lue nr. 1 og 2

13. omg: Øk med 1 hst i hver 11. m = 96 hst

14. omg: Øk med 1 hst i hver 12. m = 104 hst

15. omg: 1 fm i hver m ut omg = 104 fm

16. omg: Som 15. omg = 104 fm

17. omg: 1 hst i hver m ut omg = 104 hst

18. – 21. omg: Som 17. omg = 104 hst

22. – 23. omg: Som 15. omg = 104 fm

24. – 28. omg: Som 17. omg = 104 hst

29. – 30. omg: Som 15. omg = 104 fm

31. – 35. omg: Som 17. omg = 104 hst. Dersom du ønsker luen litt lengre hekler du et par ekstra omg her

36. omg: Hekle hver 12. og 13. fm sammen = 96 fm

37. omg: Hekle hver 11. og 12. fm sammen = 88 fm

38. – 41. omg: Som 15. omg = 88 fm. Klipp av og fest alle trådene!

heklet_lue_hegeespelandlygre


Lykke til! 🙂 

Bruker du oppskriftene mine ber jeg om at du linker tilbake til www.HELdesign.com.
Og skulle du få problemer er det bare å ta kontakt i kommentarfeltet under her, eller på mail:hege@heldesign.com.


Vil du lære å hekle? Gå inn på YouTube-kanalen min, der finner du videoer av grunnmaskene og etterhvert vil det også komme spesialmasker, små prosjekter og eventuelle ønsker folk kommer med.

Ta kontakt om det er noe du lurer på 🙂


Heklet babyjakke og lue /// Crochet baby jacket and hat

Heklet babyjakke og lue /// Crochet baby jacket and hat

Nydelig babyjakke og lue fra Sandnes Garn med link til gratis oppskrift (på svensk) /// Beautiful baby jacket and hat with link to free pattern (in Swedish)


DESIGN OG OPPSKRIFT:  Ingjerd Thorkildsen – Sandnes Mandarin Petit 0506


IMG_20150414_202605

En av mine kjære kusiner fikk sin første datter for noen få uker siden og jeg hadde lyst til å lage noe til den nydelige prinsessen hennes. Jeg hadde ikke tid til å designe en egen oppskrift siden jeg måtte få det klart til påske og den var bare et par dager unna, så jeg bladde gjennom noen gamle oppskriftshefter for å se om jeg fant noe der. Jeg fant en oppskrift på en heklet lue som var ganske lik en jeg designet for noen år siden (aner ikke hvor jeg har gjort av den) med en matchende jakke. Det var også oppskrift på en selebukse men den fikk jeg ikke tid til å hekle.

Jeg lagde min egen vri på kantene rundt luen og jakken og gjorde også et par andre små endringer, men bortsett fra det så fulgte jeg oppskriften.

///

One of my dear cousins had her first daughter a few weeks ago and I wanted to make something for her beautiful little princess. I didn´t have time to design my own pattern since I had to get it done in time for Easter and it was only a couple of days away, so I looked through some old pattern books to see if I found something there. I found a pattern of a crochet hat that looked similar to a design I made a few years ago (don´t know where it is) with a matching jacket.

I made my own border around the edges and also made a few other minor changes, but other than that I followed the original pattern. I searched the internet to see if I could find the pattern for you in English but unfortunately I didn´t have any luck.
But if you understand Swedish you can find the pattern here!

IMG_20150410_191050 IMG_20150414_205559

IMG_20150419_114019

IMG_20150404_142127

Oppskriftsheftet er noen år gammelt så jeg tror det er utgått men jeg søkte på Sandnesgarn.no og der fant jeg heftet på svensk i pdf-format. Om du ikke klarer å hekle etter en svensk oppskrift ville jeg tatt kontakt med Sandnes Garn og spurt om det var mulig å få tak i en norsk utgave.

Oppskriften finner du her!


Den 2. april ble jeg tante for andre gang, så jeg måtte bare lage en minilue til min skjønne prinsesse også. Jeg skal lage hele settet til henne også, men i en litt større størrelse.

///

On April 2nd I became an aunt again for the second time, so I had to make a tiny hat for my beautiful princess as well. I´m going to make the whole set to her as well, but in a bigger size.

IMG_20150414_210240

IMG_20150414_210705

IMG_20150414_211007

Er hun ikke nydelig vel? #stolttante <3 /// Isn´t she just adorable? #proudaunt <3  

🙂


Vil du lære å hekle? Gå inn på YouTube-kanalen min, der finner du videoer av grunnmaskene og etterhvert vil det også komme spesialmasker, små prosjekter og eventuelle ønsker folk kommer med.

Ta kontakt om det er noe du lurer på 🙂


CROCHET EASTER EGG – Free pattern

CROCHET EASTER EGG – Free pattern

Easter is coming up but there is still time to make more Easter decorations. Here´s a pattern for some cute and simple crochet eggs that you can make in one evening!


DESIGN AND PATTERN: HEGE ESPELAND LYGRE
Please read the Terms of use for my crochet patterns.


IMG_20150322_230832

What you´ll need:

 • Yarn – thin cotton (the type you use on doilys)
 • Steel crochet hook – I used a hook with metric size 1,25 mm. I couldn´t find the exact US measure but a 1,15 mm is a steel hook 10 and a 1,3 mm is a steel hook 9
 • Easter egg – 3.5 inches/9 cm (height) x 2.4 inches/6 cm (thickness)

Stitches/Abbreviations:

 • ch(s) (chain(s)
 • sl st (slip stitch)
 • sc (single crochet)
 • dc (double crochet)
 • ch sp (chain space)
 • st(s) (stitch(es)
 • rnd (round)
 • 2 dc tog (2 double crochet together/decrease)
 • Here you can watch my videos on how to crochet the different stitches

Misc

 • Every rnd starts with 3 chs, they count as the first dc.
 • I haven´t tested the gauge for this pattern, if the “cover” is too big or too small for the egg you can try changing to a smaller og bigger steel crochet hook, or you can make one or two more or less rounds before you begin decreasing on rnd 10.

PATTERN

Chain 6, make a ring by joining with a sl st in the first ch. Start with 3 chs on each round (count as the first dc).

Rnd 1: The entire rnd is crocheted inside the ring: (3 dc, ch 2) x 4 = 3 dc + ch sp x 4

Rnd 2: (1 dc, 2 dc in next, 1 dc, ch 2) x 4 = 4 dc + ch sp x 4

Rnd 3: (2 dc (means that you make 1 dc in each of the next two st), 1 dc between second and third st, 2 dc, ch 3) x 4 = 5 dc + ch sp x 4

Rnd 4: (2 dc, 2 dc in next, 2 dc, ch 4) x 4 = 6 dc + ch sp x 4

Rnd 5: (3 dc, 1 dc between third and forth st, 3 dc, ch 5,) x 4 = 7 dc + ch sp x 4

6. omg: (3 dc, 2 dc in next, 3 dc, ch 5) x 4 = 8 dc + ch sp x4

7. – 9. omg: (8 dc, ch 5) x 4 = 8 dc + ch sp x 4

10. omg: (3 dc, 2 dc tog, 3 dc, ch 4) x 4 = 7 dc + ch sp x 4

11. omg: (3 dc, 2 dc tog, 2 dc, ch 3) x 4 = 6 dc + ch sp x 4. After this rnd you must continue working on the egg.

12. omg: (2 dc, 2 dc tog, 2 dc, ch 3) x 4 = 5 dc + ch sp x 4

13. omg: (2 dc, 2 dc tog, 1 dc, ch 2) x 4 = 4 dc + ch sp x 4

14. omg: (1 dc, 2 dc tog, 1 dc) x 4 = 12 dc

Make a string if you want to hang up the egg.

IMG_20150322_230957

IMG_20150322_230743


Good luck! 🙂 

If you use my patterns please link back to www.HELdesign.com.
And if you need any help just leave me a comment in the comment box below or e-mail me at: hege@heldesign.com.


Would you like to learn how to crochet? Visit my YouTube channel, there you´ll find videos of the basic stitches and with time there will also be special stitches, various projects and requests.

Contact me if you have any questions 🙂


HEKLET PÅSKEEGG – Gratis oppskrift

HEKLET PÅSKEEGG – Gratis oppskrift

Påsken nærmer seg men det er fortsatt tid til å hekle litt ekstra påskepynt! Her får du oppskriften på søte og enkle påskeegg som du hekler på en kveld!


DESIGN OG OPPSKRIFT: HEGE ESPELAND LYGRE

Vær snill å sett deg inn i vilkårene for bruk av mine hekleoppskrifter.


IMG_20150322_230957

Dette trenger du:

 • Garn – Gjestal Maxi
 • Heklenål – 1,25
 • Påskeegg – 9 cm (høyde) x 6 cm (tykkelse) – jeg kjøpte mine på Hobbykjelleren

Masker/Forkortelser:

 • lm (luftmaske)
 • kjm (kjedemaske)
 • fm (fastmaske)
 • st (stav)
 • m (maske)
 • omg (omgang)
 • lmbue (luftmaskebue)
 • 2 st sm (Hekle 2 staver sammen / Felling)
  Her kan du se videoene mine av hvordan de forskjellige maskene hekles

Annet:

 • Hver omgang starter med 3 lm, disse teller som den første st.
 • Jeg har ikke testet heklefastheten på denne oppskriften så dersom “trekket” blir for stort eller for lite for egget så kan du prøve med en større eller mindre heklenål, eller hekle en eller to omganger mer eller mindre før du begynner å felle på 10. omg.

OPPSKRIFT

Legg opp 6 lm, fest til en ring med 1 kjm i første lm. Start med 3 lm på hver omg (erstatter den første st).

1. omg: Hele omg hekles inni ringen: (3 st, 2 lm) x 4  = 3 st + lmbue x 4

2. omg: (1 st, 2 st i neste m, 1 st, 2 lm) x 4 = 4 st + lmbue x 4

3. omg: (2 st (betyr at du hekler 1 st i hver av de neste 2 m), 1 st mellom andre og tredje m, 2 st, 3 lm) x 4 = 5 st + lmbue x 4

4. omg: (2 st, 2 st i neste m, 2 st, 4 lm) x 4 = 6 st + lmbue x 4

5. omg: (3 st, 1 st mellom tredje og fjerde m, 3 st, 5 lm) x 4 = 7 st + lmbue x 4

6. omg: (3 st, 2 st i neste m, 3 st, 5 lm) x 4 = 8 st + lmbue x 4

7. – 9. omg: (8 st, 5 lm) x 4 = 8 st + lmbue x 4

10. omg: (3 st, 2 st sm, 3 st, 4 lm) x 4 = 7 st + lmbue x 4

11. omg: (3 st, 2 st sm, 2 st, 3 lm) x 4 = 6 st + lmbue x 4. Etter denne omgangen må arbeidet hekles videre på egget.

12. omg: (2 st, 2 st sm, 2 st, 3 lm) x 4 = 5 st + lmbue x 4

13. omg: (2 st, 2 st sm, 1 st, 2 lm) x 4 = 4 st + lmbue x 4

14. omg: (1 st, 2 st sm, 1 st) x 4 = 12 st

Klipp av og fest trådene. Heng en snor i toppen av egget dersom du ønsker å henge det opp.

IMG_20150322_230743

IMG_20150322_231034


Lykke til! 🙂 

Bruker du oppskriftene mine ber jeg om at du linker tilbake til www.HELdesign.com.
Og skulle du få problemer er det bare å ta kontakt i kommentarfeltet under her, eller på mail:hege@heldesign.com.


Vil du lære å hekle? Gå inn på YouTube-kanalen min, der finner du videoer av grunnmaskene og etterhvert vil det også komme spesialmasker, små prosjekter og eventuelle ønsker folk kommer med.

Ta kontakt om det er noe du lurer på 🙂


HEKLEVIDEOER for nybegynnere

HEKLEVIDEOER for nybegynnere

Har du lyst å lære deg å hekle? Her finner du videoer som viser deg hvordan du hekler de vanligste maskene. Videoene er også i slow motion slik at alle forhåpentligvis skal klare å følge med.

Det er enklere enn du tror!


Om du ikke har prøvd hekling før anbefaler jeg virkelig å gi det et forsøk. Jeg lærte meg selv å hekle fra en gammel bok som jeg fant i mammas bokhylle, og jeg ble umiddelbart hektet. Dette er snart 15 år siden, og lidenskapen har bare vokst med årene. Jeg elsker å lære heklingen videre til andre, noe som har resultert i noen heklekurs her i Bergen. I tillegg har jeg også laget noen grunnleggende videoer for nybegynnere. De er uten lyd, men det ligger tekst nedenfor hver video. De går også i slow motion, så jeg tror det skal være greit for de fleste å følge med.

Plukk opp heklenålen og sett i gang du også! 

Her finner du videoene:

Grunnmasker:

Spesialmasker:

Grunnleggende hekling:


Lykke til med heklingen! 🙂

Lær å hekle med Hege

 


Engelske HEKLEUTTRYKK og STØRRELSER på heklenåler

Engelske HEKLEUTTRYKK og STØRRELSER på heklenåler

Har du lurt på hva hekleuttrykk og størrelser på heklenåler er på engelsk? Her har jeg laget en oversikt over de som er mest brukt slik at den engelske hekleoppskriftsjungelen kanskje kan bli litt mindre skremmende for noen.


Engelske hekleuttrykk

Lær å hekle med Hege

Størrelser på heklenåler

Lær å hekle med Hege

Prøv du også! En ny verden av oppskrifter vil åpenbare seg for deg!


 

 

CROCHET HEART POCKET for Valentines day – Free pattern

CROCHET HEART POCKET for Valentines day – Free pattern

A cute crochet heart pocket for the wine bottle, with room for a heart shaped card. Just as perfect for your boyfriend on Valentines day as it is for a friend´s birthday!


DESIGN AND PATTERN: HEGE ESPELAND LYGRE

Please read the Terms of use for my crochet patterns.


hjerte_hegeespelandlygre

What you´ll need:

 • Yarn (I used cotton)
 • Crochet Hook – Size D

Stitches/Abbreviations:

 • ch(s) (chain(s)
 • sl st (slip stitch)
 • sc (single crochet)
 • hdc (half double crochet)
 • dc (double crochet)
 • ch sp (chain space)
 • st(s) (stitch(es)
 • rnd (round)
 • tog (together)
 • Here you can watch my videos on how to crochet the different stitches.

Special stitches

 • Magic ring
 • Here you can watch my video on how you crochet a magic ring.

PATTERN

IMG_20150201_161915PART 1
Rnd 1: 
Make 10 sc in a magic ring, join with sl st in the first st. Tip: don´t tighten the ring until you´re done with the second rnd.

Rnd 2: 1 sc, 1 sc in the same st that you made the sl st, (hdc, dc) in the next, 2 dc in the next 2 sts, hdc in the next, (hdc, dc, hdc) in the next, hdc in the next, 2 dc in the next 2 sts, (dc, hdc) in the next, join with sl st in the first st.

Rnd 3: On this round you´re not doing anything in the first st so you´ll start with (sc, hdc) in the second st, 2 dc in the next 5 sts, hdc in the next 2 sts, (hdc, sc) in the next, join with sl st in the first st.

4. omg: Start like you did on rnd 3 with sc in the second st, (sc, hdc) in the next, 2 dc in the next 6 sts, hdc in the next 7 sts, 3 sc in the next, hdc in the next 7 sts, 2 dc in the next 6 sts, (hdc, sc) in the next, sc in the next, join with sl st in the first st.

5. omg: Don´t make this round until you´ve finished part 2!
*Ch 3, skip 1 st, sl st in the next* – repeat from * til * all the way around. When you come down to part 2 (after approx. 6 ch sp) you crochet through both parts/layers at the same time. Join with sl st in the first st, ch 30 (loop), sl st in the same st. Cut the yarn and weave in the ends.

PART 2 

Rnd 1: Ch 3, 2 dc in the first st, turn = 3 dc

Rnd 2: Ch 1, 2 sc in the first st, sc in the next, 2 sc in the last st, turn = 5 sc

Rnd 3: Ch 1, sc in the first st, (ch 3, skip 1 st, sc in the next) x 2, turn.

Rnd 4: Ch 1, sc in the first st, (ch 3, sc in the next ch sp) x 2, ch 3, sc in the last st, turn.

Rnd 5: Ch 1, sc in the first st, (ch 3, sc in the next ch sp) x 3, ch 3, sc in the last st, turn.

Rnd. 6: Ch 1, sc in the first st, (ch 1, dc) in the next ch sp x 5, skip the next ch sp, sl st in sc between the 2nd and 3rd ch sp on rnd 5, skip the next ch sp, (dc, ch 1) in the next ch sp x 5, sc in the last st, don´t turn!

Rnd 7: Edge around part 2
Ch 1, 6 sc down the side, 3 sc in the bottom/point, 6 sc up the side, sc i the first sc on rnd 6, (ch 2, skip the next st, sc in the next) x 5, sl st in the next, sc in the next, (ch 2, skip the next st, sc in the next) x 4, ch 2, skip the next st, join with sl st in the first sc on rnd 6.

Rnd 8: Put the wrong side of part 2 facing the right side of part 1 with the bottom part of the heart (the points) joining each other. Crochet the two parts together as explained on part 1, rnd 5.

Cut out a heart in paper or card board that fits the heart pocket. Write something nice on the card, put it in the pocket and hang it on the wine bottle, bear bottle or whatever you want, then give it to a loved one!

hjerte_hegeespelandlygre

SAMSUNG CSC

 


A few variations!

SAMSUNG CSC

Stuffed heart
Make two pieces of part 1, but only rnd 1-4 (don´t make rnd 5). Put one on top of the other with wrong sides facing each other. Now you make rnd 5, but you crochet through both parts at the same time. When you have about 10 sts left you fill it with some sort of stuffing before you finish the last 10 sts. After joining with sl st in the first st, ch 30 (loop) and join again with sl st in the same st.

SAMSUNG CSC

Card with crochet heart
Cut out a rectangle in paper or card board, fold it in half and glue a heart (part 1) on the front.


Good luck! 🙂 

If you use my patterns please link back to www.HELdesign.com.
And if you need any help just leave me a comment in the comment box below or e-mail me at: hege@heldesign.com.


Would you like to learn how to crochet? Visit my YouTube channel, there you´ll find videos of the basic stitches and with time there will also be special stitches, various projects and requests.

Contact me if you have any questions 🙂


HEKLET HJERTELOMME til Valentines day – Gratis oppskrift

HEKLET HJERTELOMME til Valentines day – Gratis oppskrift

En søt heklet hjertelomme som du kan henge på vinflasken, med plass til et lite hjerteformet kort. Passer like fint til kjæresten på Valentines day som til bursdagen til en venninne!


DESIGN OG OPPSKRIFT: HEGE ESPELAND LYGRE

Vær snill å sett deg inn i vilkårene for bruk av mine hekleoppskrifter.


 

hjerte_hegeespelandlygre

Dette trenger du:

 • Garn (jeg brukte bomull)
 • Heklenål – Nr. 3

Masker/Forkortelser:

 • lm (luftmaske)
 • kjm (kjedemaske)
 • fm (fastmaske)
 • hst (halvstav)
 • st (stav)
 • lmbue (luftmaskebue)
 • m (maske)
 • omg (omgang)
 • sm (sammen)
  Her kan du se videoene mine av hvordan de forskjellige maskene hekles

Spesialmasker

 • Magisk ring
  Her kan du se videoen min av hvordan den hekles

OPPSKRIFT

IMG_20150201_161915DEL 1
1. omg: 
Hekle 10 fm i en magisk ring, fest med kjm i den første m. Tips: ikke stram den helt til før du er ferdig med 2. omg

2. omg: 1 lm, 1 fm i samme m som du heklet kjm, (hst, st) i neste, 2 st i de neste 2 m, hst i neste, (hst, st, hst) i neste, hst i neste, 2 st i de neste 2 m, (st, hst) i neste, fest med kjm i først m.

3. omg: På denne omgangen skal det ikke hekles fm i første m så du begynner med (fm, hst) i andre m, 2 st i de neste 5 m, hst i de neste 2 m, (hst, st, hst) i neste, hst i de neste 2 m, 2 st i de neste 5 m, (hst, fm) i neste, fest med kjm i første m.

4. omg: Start på samme måte som på 3. omg med fm i andre m, (fm, hst) i neste, 2 st i de neste 6 m, hst i de neste 7 m, 3 fm i neste, hst i de neste 7 m, 2 st i de neste 6 m, (hst, fm) i neste, fm i neste, fest med kjm i første m.

5. omg: Vent med denne omgangen til du er ferdig med del 2!
*3 lm, hopp over 1 m, kjm i neste* – gjenta fra * til * rundt hele hjertet. Når du kommer ned til del 2 (etter ca 6 lmbuer) hekler du gjennom begge lagene samtidig. Fest med kjm i første m, hekle 30 lm (hank), kjm i samme m. Klipp av og fest trådene.

DEL 2 

1. omg: 3 lm, 2 st i første m, snu = 3 st.

2. omg: 1 lm, 2 fm i første m, fm i neste, 2 fm i siste m, snu = 5 fm.

3. omg: 1 lm, fm i første m, (3 lm, hopp over 1 m, fm i neste) x 2, snu.

4. omg: 1 lm, fm i første m, (3 lm, fm i neste lmbue) x 2, 3 lm, fm i siste m, snu.

5. omg: 1 lm, fm i første m, (3 lm, fm i neste lmbue) x 3, 3 lm, fm i siste m, snu.

6. omg: 1 lm, fm i første m, (1 lm, st) i neste lmbue x 5, hopp over neste lmbue, kjm i fm mellom 2. og 3. lmbue på 5. omg, hopp over neste lmbue, (st, 1 lm) i neste lmbue x 5, fm i siste m, ikke snu.

7. omg: Kant rundt del 2.
1 lm, 6 fm ned langs siden, 3 fm i spissen, 6 fm opp langs siden, fm i første fm på 6. omg, (2 lm, hopp over 1 m, fm i neste) x 5, kjm i neste, fm i neste, (2 lm, hopp over 1 m, fm i neste) x 4, 2 lm, hopp over 1 m, fest med kjm i siste fm på 6. omg.

8. omg: Legg vrangen på del 2 mot retten på del 1 slik at spissene nederst på hjertet ligger oppå hverandre. Hekle de to delene sammen som forklart på 5. omg på del 1.

Klipp ut et lite hjerte i papp eller papir som passer oppi hjertelommen. Skriv din hilsen på kortet, putt det oppi hjertet og heng den på vinflasken, ølflasken eller hva det måtte være. Passer like fint til kjæresten på Valentines Day som til en venninnes bursdag.

hjerte_hegeespelandlygre

SAMSUNG CSC


Ett par variasjoner!

SAMSUNG CSC

Fylt hjerte
Lag to stykker av del 1, men stopp etter 4. omg. Når begge er heklet ferdig legger du vrange mot vrange og hekler 5. omg. gjennom begge lagene samtidig. Når du har ca 10 masker igjen fyller du den med vatt og hekler deretter ferdig de siste maskene. Når du har festet omg med kjm hekler du 30 lm (hank) og fester med kjm i samme m som forrige kjm.

SAMSUNG CSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort med pålimt hjerte
Klipp ut et rektangel i papir eller papp, brett det i to og lim på et hjerte (del 1) på fremsiden.


Lykke til! 🙂 

Bruker du oppskriftene mine ber jeg om at du linker tilbake til www.HELdesign.com.
Og skulle du få problemer er det bare å ta kontakt i kommentarfeltet under her, eller på mail:hege@heldesign.com.


Vil du lære å hekle? Gå inn på YouTube-kanalen min, der finner du videoer av grunnmaskene og etterhvert vil det også komme spesialmasker, små prosjekter og eventuelle ønsker folk kommer med.

Ta kontakt om det er noe du lurer på 🙂