DIY – Teddybear from old jeans /// Redesign – Bamse av gamle dongeribukser

 I love DIY and redesign, and this is what came out of some old pair of jeans /// Jeg elsker redesign og dette er hva som kom ut av noen gamle dongeribukser!


A couple of years ago I made an assignment for the 8th grade students in the design- and redesign class I was teaching, where each student got one pair of jeans, and they were told to make these into something else. They had to use as much of the fabric as possible, but they were allowed to bring in other fabrics and materials as well, and they could make more than one item.

After giving each student their pair of jeans I was left with two pairs, and I figured I would make something as an inspiration, to show the students that the jeans could be transformed into something else than the typical bag, mini skirt or pair of shorts. I had just become an aunt so I was in quite the baby mood, and the choice fell on a teddybear. I wanted to keep within less than half of the time frame that the students were given on the assignment, it wouldn´t be fair otherwise since I have a lot more experience, and ended up using 1/3 of the time frame. This project is not for beginners and was just an inspiration, but some of the students would´ve been able to pull it off with my help.

///

For et par år siden var jeg lærer i valgfaget Design og Redesign på 8. trinn, og da lagde jeg en oppgave til dem der de fikk utdelt hver sin dongeribukse som de så skulle gjøre om til noe nytt. De måtte bruke så mye av buksen som mulig, men de kunne også bruke annet stoff og materialer, og de kunne lage mer enn et produkt om det var ønskelig.

Etter at alle elevene hadde fått utdelt hver sin dongeribukse var det to bukser til overs. Jeg fant ut at jeg ville lage noe som inspirasjon, for å vise elevene at dongeribuksen kunne bli til noe annet enn den typiske vesken, miniskjørtet eller shortsen. Jeg hadde akkurat blitt tante, så jeg var i babymodus, og valget falt på en bamse. Jeg ville holde meg under halvparten av tidsrammen som elevene hadde fått på oppgaven, fordi det ellers ikke ville bli rettferdig, siden jeg har mye mer erfaring. Jeg endte opp med å bruke 1/3 av tiden som elevene hadde på seg. Dette prosjektet er ikke for nybegynnere, og var bare ment som inspirasjon, men et par av elevene mine var så flinke at de fint hadde klart det med litt hjelp.

IMG_20150114_192041

I used half of each pair of the leftover jeans since they were in two different shades. I downloaded a lovely pattern from the internet, cut out the pieces and sewed everything together. I used 3 old buttons for the eyes and nose, and the stuffing is some old and ugly curtains cut into pieces. This made the teddybear quite heavy, so I ended up filling the upper half with regular stuffing.

///

Jeg brukte halvparten av hver av de to dongeribuksene som var til overs, siden de var i to forskjellige nyanser. Jeg lastet ned et mønster fra nettet, klippet ut delene og sydde alt sammen. Jeg brukte 3 gamle knapper til øyne og nese, og fyllet er noen gamle og stygge gardiner som jeg klippet i biter. Dette gjorde at bamsen ble veldig tung, så jeg endte opp med å fylle øverste halvdel med vanlig vatt.

IMG_20150114_191949

So this is one way to reuse a pair or two of old jeans. Have you redesigned something from old materials? I´d love to see it! 🙂

You can find the pattern here!

///

Så dette er en måte å skape nytt liv i noen gamle dongeribukser. Har du redesignet noe av gamle materialer? Fortell meg gjerne om det! 🙂

Mønster til bamsen finner du her!


 

Make your own CHRISTMAS CARDS /// Lag dine egne JULEKORT

 I made a template for some easy Christmas cards. All you have to do is print, cut and glue. Easy as that! /// Jeg har laget en mal for noen enkle julekort. Alt du trenger å gjøre er å printe, klippe og lime. Lett som bare det! 


DESIGN AND TEMPLATE/MAL: HEGE ESPELAND LYGRE


What you´ll need:

 • Paper in various colors/patterns
 • Scalpel/Knife/Scissors
 • Glue

PRINT OUT THE TEMPLATE: For those who want it I´ve made a template that you can download and print out on your computer (you´ll find it at the bottom of the post). I recommend printing it on a heavy paper because it´s easier to handle.

After downloading and printing the template you just cut out the shapes, draw them on to different types of paper and have fun with the glue stick.

///

Dette trenger du:

 • Papir i ulike farger/mønster
 • Kniv/Saks
 • Lim

PRINT UT MAL: For dem som ønsker det har jeg laget en mal som kan lastes ned og printes ut (du finner den nederst i innlegget). Jeg anbefaler å printe ut på et litt tykt papir ettersom det er lettere å bruke som sjablong.

Når du har printet ut malen er det bare å skjære eller klippe ut formene, tegne dem av på ulike typer papir, og slå seg løs med limstiften. 

julekort_1_hegeespelandlygre julekort_4_hegeespelandlygre

julekort_3_hegeespelandlygrejulekort_2_hegeespelandlygre


julekort_7_hegeespelandlygre

You can also make variations with paint.

What you´ll need: 

 • Paper (I used watercolor paper)
 • Paint (I used watercolors and acrylics)
 • Brushes
 • Knife/Scalpel/Scissors
 • Glue
 • Black ink pen

///

Du kan også variere med maling.

Dette trenger du:

 • Papir (jeg har brukt akvarellpapir)
 • Maling (jeg har brukt akvarell- og akrylmaling)
 • Pensel
 • Kniv/Saks
 • Lim
 • Sort tusj

julekort_5_hegeespelandlygre julekort_6_hegeespelandlygre

– On the card to the left the shapes are painted, cut out and glued on to black cardboard
– On the card to the right I painted everything on the same paper. The shapes are painted in a copper acrylic, then I marked the shapes with a black ink pen. When painting the background color I left out a white border around the Christmas tree, and then I cut out the entire card and glued it on to white cardboard.

///

– På kortet til venstre er formene malt, klippet ut og limt på sort kartong.
– På kortet til høyre er alt laget på samme ark. Formene er malt i en kobberfarge, deretter markerte jeg alt med en sort tusj. Bakgrunnsfargen malte jeg slik at det ble en hvit kant rundt juletreet, og deretter klippet jeg ut hele kortet og limte det på hvit kartong.


Use your imagination! You can use paper, paint, glitter, fabric, lace, ribbons… have fun with it!

You can download the template here!

///

Det er bare fantasien som setter grenser! Du kan bruke papir, maling, glitter, stoff, bånd… slå deg løs!

Malen kan du laste ned her!


Lyslenke av papir - Hege Espeland Lygre

DIY – Paper light chain / DIY – Lyslenke av papir

 Make this cool paper light chain. It´s very easy to make and also decorative! /// Lag denne kule lyslenken av papir! Den er veldig enkel å lage og også dekorativ!


What you´ll need:

 • White paper
 • Scissors
 • Light chain – It´s very important that you only use LED lights! Regular lights can get too warm and set the paper on fire

Follow the instructions in the video at the bottom of the post, make as many as you need and insert the lights into the wholes that you blow air into (you´ll understand what I mean after watching the video).

///

Dette trenger du:

 • Hvitt papir
 • Saks
 • Lyslenke – Det er veldig viktig at du bruker LED-lys slik at papiret ikke blir varmt og tar fyr!

Følg instruksjonene i videoen nederst i innlegget, lag så mange som du trenger og når du er ferdig putter du lysene inn i det samme hullet som du blåser i (du skjønner hva jeg mener etter å ha sett videoen).

Lyslenke av papir - Hege Espeland LygreLyslenke av papir - Hege Espeland Lygre